O nama

Kompanija Pharmosis oformljena je  kao rezultat  25 godina  iskustva stručnog tima u oblasti farmacije, i to na najvišim pozicijama u multinacionalnim kompanijama, od kojih poslednjih 7 godina u oblasti prodaje i marketinga u zemljama regiona (Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina) a predhodno i u oblasti regulative i dobijanja dozvola u Agenciji za lekove i medicinska sredstva u nabrojanim zemljama regiona.

Nakon dugogodišnjeg rada i stečenog velikog iskustva u oblasti farmacije, osnivanje ove kompanije ima za cilj da okupi najstručniji tim profesionalaca iz oblasti regulative, prodaje i marketinga i da se to znanje usmeri ka rešenjima individualnih potreba i specifičnih zahteva svakog klijenta ponaosob.

Naš tim obuhvata dobru profesionalnu mrežu kontakata i detaljno poznavanje državnog sistema i propisa, uključujući sve faze od planiranja do lansiranja proizvoda na tržište, pripreme kompletne dokumentacije za dobijanje dozvole, praćenja životnog ciklusa leka, do dubokog razumevanja zahteva internacionalnog poslovanja.